Trang chủ Dự toán chi phí
Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.45%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 2.800.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 480.000
Tổng dự toán :
0981.046.676
0981.046.676